גלריה


LIVE TLV
LIVE TLV
דירת הפנטהאוז - הדמייה
הירקון
תחנת משטרה הירקון
LIVE TLV
תצא - תל אביב
אישור חזית הרחוב - 4.8.1938
מכתב עתון הצופה לועדת בנין ערים - 19.10.37
תכנית לבנין בית - 27.6.38
LIVE TLV
הדמיית פנים
 
 
ראשי   |   אודות   |   מה בשכונה   |   מיקום   |   קנדה ישראל   |   גלריה   |   מפרט   |   תוכניות דירה